Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

Het plan

“Zo moet het worden….” Na enige maanden van onderzoek en overleg is de werkgroep BELEEF DE RIVIER er in geslaagd een definitief voorstel uit te werken. Rekening houdend met de opmerkingen van de Tuindorpbewoners , de wensen van vele mensen die hebben gereageerd op “DE DROOM” en het gegeven dat het gebied valt onder Natuurnetwerk Nederland (zie de pagina NNN) is er nu een plan dat met goede wil van een ieder haalbaar moet zijn. Er is de afgelopen maanden contact geweest met o.a. Stichting Fietsboot Eemlijn, Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn, Hengelsportvereniging de Snoekbaars, en de Coöperatieve Vereniging Eemsnoer. Er zijn enthousiaste steunbetuigingen voor het plan en een grote bereidheid om mee te denken om een plek te realiseren voor alle Baarnaars. Het ultieme streven is een plek te realiseren voor iedereen om optimaal van de Eem te genieten en de mogelijkheid te geven voor het organiseren van activiteiten zoals in onze buurgemeentes Eemnes en Soest al volop gebeurd. In hoofdlijnen gaat het om de volgende aanpassingen: Het opnieuw verharden en verbreden (200 cm breed i.v.m. passerende fietsers) van het bestaande schelpenpad. Het huidige schelpenpad is vaak modderig en smal en vaak bekritiseerd (zie de foto uit de Baarnsche Courant bij een ingezonden brief van een Baarnaar in maart 2019) In het midden van het schelpenpad een verbrede boulevard, ook met schelpen, van 150x15 meter met enkele bankjes en picknicksets. Deze kan dienen voor bijvoorbeeld een ontmoetings- en ontspanningsplek, of voor een paar keer per jaar activiteiten zoals Yogagroepje, viswedstrijd, kunstenaars workshop, de intocht van Sinterklaas of een concert. Het aanleggen van een tweetal vissteigers (ook geschikt voor minder validen) en een fatsoenlijke aanlegsteiger voor de fietsboot met wachtruimte. Het aanleggen van een zandstrand, met enkele bankjes en picknicksets, omringd door (hoog) groen zodat omwonenden geen last of inkijk hebben, en eventueel een (tijdelijke) beachbar.

“Wat zou het fantastich zijn als we nog meer konden genieten van onze prachtige Eem …”

Het plan van de werkgroep Hiernaast ziet u de aanpassingen in beeld gebracht. Een zwemvijver, of zwemmen in de Eem, is daar om reden van regelgeving (verbod en risico waterkwaliteit) niet in meegenomen. Ook zijn de aanpassingen zo gepland en gepositioneerd dat aantasting van de natuur niet aan de orde is. De donkergroen gekleurde stroken zijn bestaande of nieuw aan te brengen groenvoorzieningen (bomen en struiken).
Het strandje Prachtig verscholen tussen hoog groen ligt het zandstrand. Kinderen kunnen naar hartelust spelen terwijl de ouders relaxen op de bankjes. Er kan een, al dan niet tijdelijke, beachbar worden geplaatst om het vertoeven aan de Eem nog aangenamer te maken.
De boulevard Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Vanaf de bankjes en picknicksets kun je heerlijk genieten van de natuur en de langsvarende boten. Er is altijd wat te zien. Je kunt er een paar keer per jaar diverse activiteiten organiseren zoals een Yogagroepje, viswedstrijd, kunstenaarsworkshop, de intocht van Sinterklaas of een concert. Dit ter bepaling door de gemeente Baarn (vergunningen).
De steigers De aanlegsteiger voor de fietsboot Eemlijn en de ruimte op de wal moet een visitekaartje voor Vorstelijk Baarn worden. Een nette wachtruimte maakt het toaal compleet. Voor de liefhebbers zijn er twee grote vissteigers, toegankelijk voor rolstoelen en scootmobiels. Zo kan je genieten van een uniek visstekje aan de Eem en genieten van de natuur.
Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

Het plan

“Zo moet het worden….” Na enige maanden van onderzoek en overleg is de werkgroep BELEEF DE RIVIER er in geslaagd een definitief voorstel uit te werken. Rekening houdend met de opmerkingen van de Tuindorpbewoners , de wensen van vele mensen die hebben gereageerd op “DE DROOM” en het gegeven dat het gebied valt onder Natuurnetwerk Nederland (zie de pagina NNN) is er nu een plan dat met goede wil van een ieder haalbaar moet zijn. Er is de afgelopen maanden contact geweest met o.a. Stichting Fietsboot Eemlijn, Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn, Hengelsportvereniging de Snoekbaars, en de Coöperatieve Vereniging Eemsnoer. Er zijn enthousiaste steunbetuigingen voor het plan en een grote bereidheid om mee te denken om een plek te realiseren voor alle Baarnaars. Het ultieme streven is een plek te realiseren voor iedereen om optimaal van de Eem te genieten en de mogelijkheid te geven voor het organiseren van activiteiten zoals in onze buurgemeentes Eemnes en Soest al volop gebeurd. In hoofdlijnen gaat het om de volgende aanpassingen: Het opnieuw verharden en verbreden (200 cm breed i.v.m. passerende fietsers) van het bestaande schelpenpad. Het huidige schelpenpad is vaak modderig en smal en vaak bekritiseerd (zie de foto uit de Baarnsche Courant bij een ingezonden brief van een Baarnaar in maart 2019) In het midden van het schelpenpad een verbrede boulevard, ook met schelpen, van 150x15 meter met enkele bankjes en picknicksets. Deze kan dienen voor bijvoorbeeld een ontmoetings- en ontspanningsplek, of voor een paar keer per jaar activiteiten zoals Yogagroepje, viswedstrijd, kunstenaars workshop, de intocht van Sinterklaas of een concert. Het aanleggen van een tweetal vissteigers (ook geschikt voor minder validen) en een fatsoenlijke aanlegsteiger voor de fietsboot met wachtruimte. Het aanleggen van een zandstrand, met enkele bankjes en picknicksets, omringd door (hoog) groen zodat omwonenden geen last of inkijk hebben, en eventueel een (tijdelijke) beachbar.
Het plan van de werkgroep Hierboven ziet u de aanpassingen in beeld gebracht. Een zwemvijver, of zwemmen in de Eem, is daar om reden van regelgeving (verbod en risico waterkwaliteit) niet in meegenomen. Ook zijn de aanpassingen zo gepland en gepositioneerd dat aantasting van de natuur niet aan de orde is. De donkergroen gekleurde stroken zijn bestaande of nieuw aan te brengen groenvoorzieningen (bomen en struiken).
Het strandje Prachtig verscholen tussen hoog groen ligt het zandstrand. Kinderen kunnen naar hartelust spelen terwijl de ouders relaxen op de bankjes. Er kan een, al dan niet tijdelijke, beachbar worden geplaatst om het vertoeven aan de Eem nog aangenamer te maken.
De boulevard Een ontmoetingsplek voor jong en oud. Vanaf de bankjes en picknicksets kun je heerlijk genieten van de natuur en de langsvarende boten. Er is altijd wat te zien. Je kunt er een paar kper jaar diverse activiteiten organiseren zoals een Yogagroepje, viswedstrijd, kunstenaarsworkshop, de intocht van Sinterklaas of een concert. Dit ter bepaling door de gemeente Baarn (vergunningen).
De steigers De aanlegsteiger voor de fietsboot Eemlijn en de ruimte op de wal moet een visitekaartje voor Vorstelijk Baarn worden. Een nette wachtruimte maakt het toaal compleet. Voor de liefhebbers zijn er twee grote vissteigers, toegankelijk voor rolstoelen en scootmobiels. Zo kan je genieten van een uniek visstekje aan de Eem en genieten van de natuur.