Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

Beleef de rivier

“Het begon met een droom….” In 2017 werd voor de eerste keer de “TOP 100” georganiseerd door de burgemeester van Baarn, de heer Mark Röell. Maar liefst 100 inwoners van Baarn werden uitgenodigd om aan te geven wat hun wensen en dromen waren voor het mooie dorp Baarn. Er werden uiteindelijk 10 werkgroepen geformeerd met verschillende onderwerpen. Een grote groep inwoners ging aan de slag met het thema BELEEF DE RIVIER en de vraag hoe Baarn en de Eem te verbinden. Uit deze groep is de werkgroep BELEEF DE RIVIER ontstaan, bestaande uit Jolande Kavelaars, Marion Hoitink en Cees van Essen. In de maanden daarna is de werkgroep uitgebreid met enkele enthousiaste Baarnaars die eerder al plannen hadden met hetzelfde doel. Zo kwamen Edwin Kouwenberg van Summerzz Beach en Gijs Kranendonk van Stichting BAARN AAN DE EEM (tot september 2019) bij de werkgroep. Samen hebben zij hun ideeën gebundeld en op de “Top 100 terugkomdag” in februari 2018 werd een filmpje gepresenteerd. Een presentatie waarin alle dromen op een indringende manier zijn verbeeld. Een heuse Baarn Boulevard aan de Eem, gelegen achter de wijk Het Tuindorp, met zwemvijvers, strandjes, beachbar, sportveld en relaxplekken. Maar ook een plek voor het organiseren van een beperkt aantal activiteiten en evenementen. Natuurlijk besefte de werkgroep dat lang niet alles uit dit eerste plan haalbaar is en dat er nog veel afstemming en onderzoek nodig is om te komen tot een definitief plan van uitvoering.

Het Tuindorp

“Het is onze achtertuin….” Naast de vele honderden enthousiaste reacties over de plannen van de werkgroep waren er ook bezorgde mensen. Met name de bewoners van de aangrenzende wijk Het Tuindorp (in de volksmond nog wel eens LEGODORP genoemd) reageerden met veel vragen en bezwaren. Het filmpje over de droom van de werkgroep werd al min of meer als definitief plan beschouwd. Dat was duidelijk niet het geval en overleg volgde. Na enkele gesprekken met vertegenwoordigers van de bewoners is afgesproken hen te betrekken in de ontwikkeling van de plannen van BELEEF DE RIVIER. Samen zouden we de wensen van eenieder zo goed mogelijk invullen om daardoor tot een haalbaar en geaccepteerd eindresultaat te komen. Na een aantal gesprekken, waarin de werkgroep ook herhaaldelijk heeft gevraagd aan de bewoners om de groep te komen versterken, bleek dat zij verder geen overleg wensten. Ook van het aanbod om als bewonersgroep iets op de site van BELEEF DE RIVIER te schrijven is geen gebruik gemaakt. Men hield vast aan de huidige situatie en wenste niet te brainstormen over aanpassingen. Wij betreurden dit en zien het als een gemiste kans. Wel was duidelijk dat de plannen fors moesten worden geminimaliseerd. In de maanden die volgden is de werkgroep bezig gegaan met wat wel haalbaar en wenselijk is, rekening houdend met de kritieken van de bewoners en de mogelijkheden van het gebied. De oorspronkelijke plannen zijn met wel 75% bijgesteld naar een uitvoering die met een beetje goede wil haalbaar moeten zijn en waar veel Baarnaars erg gelukkig van zullen worden. (zie HET PLAN VAN DE WERKGROEP)

“Wat zou het fantastich zijn als we nog meer konden genieten van onze prachtige Eem …”

Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

Beleef de rivier

“Het begon met een droom….” In 2017 werd voor de eerste keer de “TOP 100” georganiseerd door de burgemeester van Baarn, de heer Mark Röell. Maar liefst 100 inwoners van Baarn werden uitgenodigd om aan te geven wat hun wensen en dromen waren voor het mooie dorp Baarn. Er werden uiteindelijk 10 werkgroepen geformeerd met verschillende onderwerpen. Een grote groep inwoners ging aan de slag met het thema BELEEF DE RIVIER en de vraag hoe Baarn en de Eem te verbinden. Uit deze groep is de werkgroep BELEEF DE RIVIER ontstaan, bestaande uit Jolande Kavelaars, Marion Hoitink en Cees van Essen. In de maanden daarna is de werkgroep uitgebreid met enkele enthousiaste Baarnaars die eerder al plannen hadden met hetzelfde doel. Zo kwamen Edwin Kouwenberg van Summerzz Beach en Gijs Kranendonk van Stichting BAARN AAN DE EEM (tot september 2019) bij de werkgroep. Samen hebben zij hun ideeën gebundeld en op de “Top 100 terugkomdag” in februari 2018 werd een filmpje gepresenteerd. Een presentatie waarin alle dromen op een indringende manier zijn verbeeld. Een heuse Baarn Boulevard aan de Eem, gelegen achter de wijk Het Tuindorp, met zwemvijvers, strandjes, beachbar, sportveld en relaxplekken. Maar ook een plek voor het organiseren van een beperkt aantal activiteiten en evenementen. Natuurlijk besefte de werkgroep dat lang niet alles uit dit eerste plan haalbaar is en dat er nog veel afstemming en onderzoek nodig is om te komen tot een definitief plan van uitvoering.

Het Tuindorp

“Het is onze achtertuin….” Naast de vele honderden enthousiaste reacties over de plannen van de werkgroep waren er ook bezorgde mensen. Met name de bewoners van de aangrenzende wijk Het Tuindorp (in de volksmond nog wel eens LEGODORP genoemd) reageerden met veel vragen en bezwaren. Het filmpje over de droom van de werkgroep werd al min of meer als definitief plan beschouwd. Dat was duidelijk niet het geval en overleg volgde. Na enkele gesprekken met vertegenwoordigers van de bewoners is afgesproken hen te betrekken in de ontwikkeling van de plannen van BELEEF DE RIVIER. Samen zouden we de wensen van eenieder zo goed mogelijk invullen om daardoor tot een haalbaar en geaccepteerd eindresultaat te komen. Na een aantal gesprekken, waarin de werkgroep ook herhaaldelijk heeft gevraagd aan de bewoners om de groep te komen versterken, bleek dat zij verder geen overleg wensten. Ook van het aanbod om als bewonersgroep iets op de site van BELEEF DE RIVIER te schrijven is geen gebruik gemaakt. Men hield vast aan de huidige situatie en wenste niet te brainstormen over aanpassingen. Wij betreurden dit en zien het als een gemiste kans. Wel was duidelijk dat de plannen fors moesten worden geminimaliseerd. In de maanden die volgden is de werkgroep bezig gegaan met wat wel haalbaar en wenselijk is, rekening houdend met de kritieken van de bewoners en de mogelijkheden van het gebied. De oorspronkelijke plannen zijn met wel 75% bijgesteld naar een uitvoering die met een beetje goede wil haalbaar moeten zijn en waar veel Baarnaars erg gelukkig van zullen worden. (zie HET PLAN VAN DE WERKGROEP)