Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

NNN

“De strook grond achter het Tuindorp valt

onder Natuurnetwerk Nederland. Mag je daar

dan wel iets veranderen?”

Rond Baarn zijn heel veel gebeiden en stukken grond opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Informatie over NNN ziet u hiernaast. Door op “Meer info” te klikken komt u op de site van de provincie Utrecht waar alles over NNN staat beschreven. Op de landkaart is de informatie in groen aangegeven welk gebied of stukken grond rond Baarn en Soest onder het NNN vallen. Dat zijn niet alleen weilanden of bossen maar ook gebieden waarin bijvoorbeeld volop gebouwd is. Op de kaart is bijvoorbeeld duidelijk te zien dat de plaats Lage Vuursche geheel benoemd is tot NNN gebied maar dat ook Paleis Soestdijk midden in het NNN gebied ligt. Mag je eigenlijk iets veranderen in zo’n gebied? Het antwoord is: JA. Mits de wezenlijke waarden van het gebied niet significant worden aangetast. De plannen van de werkgroep BELEEF DE RIVIER behelsen dermate aanpassingen dat het nagenoeg geen effect op het gebied heeft in de functie als NNN gebied. Uiteraard zal dit ter bepaling zijn van de gemeente Baarn in afstemming met de provincie Utrecht. Bij twijfel zal door middel van een ecoloigisch onderzoek kunnen worden getoetst welke effecten de aanpassingen hebben op het gebied. Ook is het mogelijk dat er incidentele activiteiten worden georganiseerd in een NNN gebied (denk bijvoorbeeld aan Paleis Soestdijk), al zal telkens de basistoets moeten worden gehanteerd ter afweging. Ook hier gelden dezelfde criteria en regels als bij de hierboven beschreven aanpassingen van het gebied.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS/ Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Grotere natuurgebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieu- invloeden, zoals verdroging. Ze zijn gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en dieren leven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden.

“Wat zou het fantastich zijn als we nog meer konden genieten van onze prachtige Eem …”

Meer info Meer info
Beleef de rivier Baarn en de Eem verbinden

NNN

“De strook grond achter het Tuindorp valt

onder Natuurnetwerk Nederland. Mag je

daar dan wel iets veranderen?”

Rond Baarn zijn heel veel gebeiden en stukken grond opgenomen in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Informatie over NNN ziet u hiernaast. Door op “Meer info” te klikken komt u op de site van de provincie Utrecht waar alles over NNN staat beschreven. Op de landkaart is de informatie in groen aangegeven welk gebied of stukken grond rond Baarn en Soest onder het NNN vallen. Dat zijn niet alleen weilanden of bossen maar ook gebieden waarin bijvoorbeeld volop gebouwd is. Op de kaart is bijvoorbeeld duidelijk te zien dat de plaats Lage Vuursche geheel benoemd is tot NNN gebied maar dat ook Paleis Soestdijk midden in het NNN gebied ligt. Mag je eigenlijk iets veranderen in zo’n gebied? Het antwoord is: JA. Mits de wezenlijke waarden van het gebied niet significant worden aangetast. De plannen van de werkgroep BELEEF DE RIVIER behelsen dermate aanpassingen dat het nagenoeg geen effect op het gebied heeft in de functie als NNN gebied. Uiteraard zal dit ter bepaling zijn van de gemeente Baarn in afstemming met de provincie Utrecht. Bij twijfel zal door middel van een ecoloigisch onderzoek kunnen worden getoetst welke effecten de aanpassingen hebben op het gebied. Ook is het mogelijk dat er incidentele activiteiten worden georganiseerd in een NNN gebied (denk bijvoorbeeld aan Paleis Soestdijk), al zal telkens de basistoets moeten worden gehanteerd ter afweging. Ook hier gelden dezelfde criteria en regels als bij de hierboven beschreven aanpassingen van het gebied.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS/ Ecologische Hoofdstructuur) is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Grotere natuurgebieden zijn beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden, zoals verdroging. Ze zijn gevarieerder en er kunnen meer soorten planten en dieren leven. Door natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden.
Meer info Meer info